Open navigation

Tải, cài đặt ứng dụng

I. Giới thiệu:

Salute Agent là ứng dụng di động, hỗ trợ đối tượng người dùng là nhân viên thu BHXH, BHYT tự nguyện;

Hỗ trợ thông tin tư vấn chính sách BHXH, BHYT tự nguyện;

Hỗ trợ chuyển khoản vào ví nội bộ để thanh toán;

Thực hiện thu BHXH, BHYT tự nguyện (tạo ra phiếu thu có số biên lai của BHXH);

Quản lý tiền thù lao, hoa hồng.

 

II. Chức năng sử dụng:

 


Câu trả lời này có giúp ích cho bạn không? Yes No

Send feedback
Rất tiếc là chúng tôi không giúp được nhiều. Hãy giúp chúng tôi cải thiện bài viết này bằng phản hồi của bạn.