Open navigation

Konect24 cập nhật 15.0.14

Ngày phát hành

Thứ năm, ngày 15 tháng 06 năm 2023


Tính năng mới

--/--


Cải tiến

1. RemoteSigner: Cập nhật cấu hình PDF.

2. iXHD: Cập nhật thông tin kết nối qua API.Tối ưu đồng bộ hóa đơn qua Google Drive.

3. Cập nhật tập tin cài đặt v15.0.14.

Câu trả lời này có giúp ích cho bạn không? Yes No

Send feedback
Rất tiếc là chúng tôi không giúp được nhiều. Hãy giúp chúng tôi cải thiện bài viết này bằng phản hồi của bạn.