Open navigation

B2S Parent cập nhật 1.0.88

Ngày phát hành

Thứ hai, ngày 04 tháng 03 năm 2024.


Tính năng mới

–/– 


Cải tiến

Cập nhật thông báo cho các thiết bị android 14.

Câu trả lời này có giúp ích cho bạn không? Yes No

Send feedback
Rất tiếc là chúng tôi không giúp được nhiều. Hãy giúp chúng tôi cải thiện bài viết này bằng phản hồi của bạn.