Open navigation

iXHD cập nhật 15.0.28

Ngày phát hành

Thứ hai, ngày 04 tháng 03 năm 2024.


Tính năng mới

--/– 


Cải tiến

1. Danh sách hóa đơn: Tối ưu chỉnh sửa hóa đơn.

2. Quản lý hóa đơn mua vào: Tối ưu chuyển đổi hóa đơn giấy.

3. Xuất dữ liệu vào Taxonline/ HTKK: Tối ưu chức năng xuất dữ liệu.

4. Cập nhật tập tin cài đặt v15.0.28.

Câu trả lời này có giúp ích cho bạn không? Yes No

Send feedback
Rất tiếc là chúng tôi không giúp được nhiều. Hãy giúp chúng tôi cải thiện bài viết này bằng phản hồi của bạn.