Open navigation

Tờ khai thuế Hàng không nước ngoài (01/HKNN)

Tổng quan

Nội dung bài viết hướng dẫn cách lập tờ khai thuế hàng không nước ngoài trong phần mềm TaxOnline.


Hướng dẫn thực hiện

1. Vị trí mở hồ sơ nhập liệu:

1.1. Hồ sơ lập tờ khai thuế hàng không nước ngoài áp dụng năm tính thuế từ 2022:

Trên thanh tiêu đề nhấn chọn Kê khai > Thuế nhà thầu > Tờ khai thuế TNDN đối với hang hàng không nước ngoài (01/HKNN) (TT80/2021) > Chọn kỳ kê khai > Đồng ý

1.2 Hồ sơ lập tờ khai thuế hàng không nước ngoài áp dụng năm tính thuế từ 2021 trở về trước:

Trên thanh tiêu đề nhấn chọn Kê khai > Thuế nhà thầu > Tờ khai theo thông tư cũ > Hàng không nước ngoài (01/HKNN) > Chọn kỳ tính thuế > Đồng ý

2. Nhập liệu (*):

Kiểm tra lại nội dung nhập liệu, nhấn chọn Ghi (F5) để lưu lại thông tin đã nhập.


Bài viết khác

Câu trả lời này có giúp ích cho bạn không? Yes No

Send feedback
Rất tiếc là chúng tôi không giúp được nhiều. Hãy giúp chúng tôi cải thiện bài viết này bằng phản hồi của bạn.