Open navigation

Chứng từ khấu trừ thuế TNCN

Tổng quan

Nội dung bài viết hướng dẫn tạo lập chứng từ khấu trừ thuế TNCN trong phần mềm iBHXH.

Tham khảo VideoClip hướng dẫn: https://web.ts24.com.vn/slides/slide/chung-tu-khau-tru-thue-tncn-96?fullscreen=1


Hướng dẫn thực hiện

1. Trên thanh trình đơn chọn vào mục Quản lý NLĐ

2. Chọn Chứng từ khấu trừ thuế TNCN (TT78/2021)

3. Xuất hiện bảng Chọn kỳ tính thuế, tùy chọn kỳ kê khai cần thực hiện, nhấn chọn Đồng ý

- Cấu hình chứng từ 

Thực hiện cho lần đầu sử dụng / thiết lập lại thông tin mẫu chứng từ

1. Nhấn chọn Cấu hình chứng từ

2. Tại bảng Chứng từ khấu trừ thuế TNCN: nhập thông tin Số bắt đầu; Ký hiệu của chứng từ

3. Mẫu chứng từ: vùng thông tin tuỳ chọn mẫu chứng từ, có thể sử dụng mẫu mặc định được cung cấp sẵn trong phần mềm / nhập mã mẫu chứng từ *, chọn Xem trước mẫu để hiển thị nội dung chi tiết của chứng từ trước khi sử dụng

* tham khảo nội dung hướng dẫn Bộ sưu tập mẫu hoá đơn để có thông tin này

4. Sử dụng Logo: Ttuỳ chọn hình logo thể hiện trên mẫu chứng từ (hỗ trợ cho mẫu chứng từ tuỳ chỉnh)

5. Tuỳ chọn Cấu hình chứng từ PDF để cấu hình thông tin chữ ký thể hiện trên tập tin định dạng PDF của chứng từ

6. Nhấn chọn Lưu (F5) sau khi hoàn tất việc cấu hình

- Hình thức nhập liệu *: nhập liệu trực tiếp trên giao diện hồ sơ trong phần mềm / nhập liệu từ tập tin mẫu.

* tham khảo thêm nội dung bài viết Hướng dẫn nhập liệu trong phần mềm: http://manuals.ts24.com.vn/vi/support/solutions/articles/16000139354

- Xuất chứng từ

1. Nút Chọn: tùy chọn danh sách người lao động

2. Nhấn chọn nút chức năng Xử lý chứng từ

3. Nhấn chọn nút chức năng Xuất chứng từ

Chờ phần mềm tự động thực hiện và hiển thị thông báo thành công

4. Nhấp đúp chuột vào biểu tượng tại cột Xem file để xem nội dung chi tiết của chứng từ.

- Ký chứng từ

1. Kết nối thiết bị chữ ký số vào máy tính, tùy chọn danh sách cần ký chứng từ

2. Nhấn chọn nút chức năng Xử lý chứng từ

3. Nhấn chọn nút chức năng Ký chứng từ

4. Xuất hiện bảng Chữ ký số: chọn chữ ký số, bấm Ký để hoàn thành ký

- Gửi Email thông tin chứng từ cho người lao động

Khi nhập liệu thông tin người lao động, cần nhập thông tin Email để có thể thực hiện chức năng này; chứng từ phải được ký trước khi gửi Email.

1. Nút Chọn: tùy chọn danh sách người lao động cần gửi email

2. Nhấn chọn nút chức năng Xử lý chứng từ

3. Nhấn chọn nút chức năng Gửi email

4. Chờ phần mềm tự động thực hiện và hiển thị thông báo "Đã gửi email thành công";

5. Người lao động kiểm tra Email cá nhân của mình để nhận thông tin chứng từ khấu trừ thuế.

- Bảng kê chứng từ

Hỗ trợ tra cứu nhanh tình trạng số lượng chứng từ đã sử dụng

1. Nhấn chọn Bảng kê chứng từ

2. Tuỳ chỉnh thời gian cần tra cứu thông tin, nhấn chọn Xem báo cáo

3. Danh sách hiển thị kết quả tra cứu


Bài viết khác

Câu trả lời này có giúp ích cho bạn không? Yes No

Send feedback
Rất tiếc là chúng tôi không giúp được nhiều. Hãy giúp chúng tôi cải thiện bài viết này bằng phản hồi của bạn.