Open navigation

Đổi mã pin USB token

Tổng quan

Nội dung bài viết hướng dẫn về chức năng Đổi mã pin trong ứng dụng di động SafetySigning

Chức năng hỗ trợ thực hiện cho thiết bị USB token kết nối với hệ thống SafetySigning Server.

Những thông tin sau cần được thiết lập trước khi có thể thực hiện theo nội dung hướng dẫn này:

. Cài đặt SafetySigning Server (xem hướng dẫn)

. Kết nối SafetySgining Server vào Home Assistant (xem hướng dẫn)

. Cài đặt ứng dụng SafetySigning trên thiết bị di động (xem hướng dẫn)

. Ứng dụng SafetySigning: kết nối tài khoản Google Drive (xem hướng dẫn)

. Tạo ký số Home Assistant [Thông tin Cấu hình] (xem hướng dẫn)

. Đảm bảo thiết bị chữ ký số USB Token đã được kết nối với SafetySigning Server

. Hệ thống SafetySigning Server đang được duy trì hoạt động


Hướng dẫn thực hiện

1. Vào chức năng Ký số

2. Chọn Xem danh sách trong mục Quản lý ký số Home Assistant

3. Chọn thiết bị USB token cần đổi mã pin

4. Chọn Đổi mã pin

5. Sao chép, dán Tax url vào đây (xem hướng dẫn cách lấy Tax url)

6. Thông tin mã pin cũ của thiết bị USB token

7. Nhập thông tin mã pin mới cần thay đổi cho thiết bị USB token

8. Chọn Cập nhật để hoàn tất việc thực hiện


Bài viết khác

Câu trả lời này có giúp ích cho bạn không? Yes No

Send feedback
Rất tiếc là chúng tôi không giúp được nhiều. Hãy giúp chúng tôi cải thiện bài viết này bằng phản hồi của bạn.