Open navigation

Lập hồ sơ từ Google Forms | Ký nộp hồ sơ hoàn chỉnh

Tổng quan

Nội dung bài viết này hướng dẫn cách ký nộp hồ sơ nghiệp vụ đã tổng hợp hoàn chỉnh sau khi đã nhập liệu hồ sơ từ Google Forms trên ứng dụng di động SafetySigning.

Nội dung này là một phần hỗ trợ cho mô hình giải pháp kết nối lập tờ khai hồ sơ nghiệp vụ (thuế, bảo hiểm xã hội…) để ký số từ xa nộp cho cơ quan chức năng thông qua ứng dụng di động SafetySigning.

Những biểu mẫu này được thiết kế trên Google Forms theo từng hồ sơ nghiệp vụ để sử dụng chung với tập tin mẫu Excel (Google Sheets) tương ứng trên cùng một tài khoản Google Drive.


Nội dung cần chuẩn bị

. Người dùng có tài khoản Google Drive (Gmail)

. Cài đặt ứng dụng Google Sheets trên thiết bị di động, hỗ trợ việc chỉnh sửa tập tin mẫu lưu trên Drive

. Cấu hình ký số kết nối tài khoản Google Drive với phần mềm nghiệp vụ: TaxOnline (xem hướng dẫn), iBHXH (xem hướng dẫn)

. Cấu hình kết nối thiết bị chữ ký số với phần mềm RemoteSigner (xem hướng dẫn)

. Cấu hình Konect24 kết nối với phần mềm nghiệp vụ để hỗ trợ tổng hợp ra hồ sơ hoàn chỉnh (xem hướng dẫn)

. Kết nối tài khoản Google Drive trong ứng dụng di động SafetySigning (xem hướng dẫn)

. Trên trình duyệt của thiết bị di động thực hiện đăng nhập vào Google Drive (Gmail), là tài khoản đã kết nối trong ứng dụng SafetySigning

. Đảm bảo phần mềm nghiệp vụ (TaxOnline, iBHXH), Konect24 RemoteSigner duy trì hoạt động trên máy tính trong quá trình thực hiện lập tờ khai, ký nộp từ xa trên ứng dụng di động SafetySigning


Hướng dẫn thực hiện

Tổng hợp ra hồ sơ hoàn chỉnh

1. Tại danh sách tập tin mẫu, tuỳ chọn nút chức năng mở rộng tại vị trí của tập tin Google Sheets

2. Chọn Convert qua thư mục Chưa nạp

2. Kiểm tra đổi tên hồ sơ (nên để mặc định); tuỳ chọn loại, tên hồ sơ nghiệp vụ cụ thể, kỳ lập

4. Bảng DS ký số RemoteSigner, chọn thông tin chữ ký số từ xa, chọn Đồng ý

5. Xuất hiện thông báo bật yêu cầu lập tờ khai Excel, chờ phần mềm nghiệp vụ tự động thực hiện tổng hợp ra hồ sơ hoàn chỉnh

Hoàn tất việc thực hiện, có thể kiểm tra danh sách tờ khai tại bảng Đã nạp

Ký số hồ sơ

1. Vào giao diện Ký số

2. Tùy chọn loại hồ sơ cần ký số trong nhóm Hồ sơ trình ký

3. Vào bảng Chưa ký

4. Chọn Ký ngay RemoteSigner

5. Hiện bảng DS ký số RemoteSigner, chọn Ký ngay (*)

(*) Trường hợp có nhiều hơn 1 thông tin chữ ký số đã cấu hình để ký nhiều loại hồ sơ khác nhau (Thuế, Bảo hiểm xã hội, hóa đơn), kiểm tra chọn đúng chữ ký số để thực thực hiện ký ngay cho loại hồ sơ tương ứng.

6. Chờ quá trình ký số RemoteSigner được thực hiện

7. Vào bảng Đã ký để kiểm tra thông tin hồ sơ sau khi quá trình ký số hoàn tất

Nộp hồ sơ

1. Vào mục Giao dịch điện tử

2. Chọn TS24 ID

3. Tuỳ chọn phần mềm nghiệp vụ

4. Chọn Quản lý hồ sơ

5. Chọn biểu tượng chức năng mở rộng tại hồ sơ cần nộp

6. Chọn Nộp hồ sơ


Bài viết khác

Câu trả lời này có giúp ích cho bạn không? Yes No

Send feedback
Rất tiếc là chúng tôi không giúp được nhiều. Hãy giúp chúng tôi cải thiện bài viết này bằng phản hồi của bạn.