Open navigation

Lấy thông tin Đường dẫn kết nối

Tổng quan

Nội dung bài viết hướng dẫn cách lấy thông tin Đường dẫn kết nối trong Home Assistant.

Đường dẫn kết nối là 1 trong 3 thông số cấu hình Thông tin Kết nối để tạo nút chức năng Ký ngay trong ứng dụng di động SafetySigning, bao gồm:

. Đường dẫn kết nối (Kết nối từ bên ngoài cho Home Assistant)

. Mã Access Token trên Home Assistant

. Entiy ID


Hướng dẫn thực hiện

Những nội dung cần thực hiện trước đó:

Cài đặt SafetySigning Server (xem hướng dẫn);

Kết nối SafetySgining Server vào Home Assistant (xem hướng dẫn).

 

Truy cập đến chức năng hỗ trợ tạo Access Token

1. Khởi động Home Assistant, tại giao diện Tổng quan (Overview), chọn khối liên kết tại nội dung Your External URL for Home Assistant/…;

2. Chọn sao chép (Copy), lưu lại thông tin này vào tập tin ghi chú để có thể thực hiện cấu hình Thông tin Kết nối trong ứng dụng di động Home Assistant (xem hướng dẫn);


Bài viết khác

Câu trả lời này có giúp ích cho bạn không? Yes No

Send feedback
Rất tiếc là chúng tôi không giúp được nhiều. Hãy giúp chúng tôi cải thiện bài viết này bằng phản hồi của bạn.