Open navigation

iHaiQuan cập nhật 15.0.4

Ngày phát hành

Thứ năm, ngày 12 tháng 01 năm 2023.


Tính năng mới

--/--


Cải tiến

1. Loại hình SXXK: Tối ưu chức năng hủy khai báo Nguyên phụ liệu, Sản phẩm xuất khẩu, Định mức sản phẩm. Thêm chỉ tiêu Hải quan đăng ký, Số tham chiếu trên các form Nguyên phụ liệu, Sản phẩm xuất khẩu, Định mức sản phẩm. Tối ưu chức năng Nhận thông tin phản hồi từ Hải quan.

2. Danh sách tờ khai XNK: Tối ưu hiển thị số hóa đơn.

3. Danh mục: Cập nhật danh mục mã hàng hóa theo thông tư 31/2022/TT-BTC.

4. Cập nhật tập tin cài đặt v15.0.4.

Câu trả lời này có giúp ích cho bạn không? Yes No

Send feedback
Rất tiếc là chúng tôi không giúp được nhiều. Hãy giúp chúng tôi cải thiện bài viết này bằng phản hồi của bạn.