Open navigation

SafetySigning | Văn phòng thông minh

Quý khách có thể tham khảo một số nội dung hướng dẫn cơ bản về phần mềm SafetySigning:

. Giới thiệu

. Điều kiện sử dụng

. Thiết lập app SafetySigning

. Ký từ xa, kiểm tra hồ sơ đã ký

 

Xem toàn bộ nội dung hướng dẫn về phần mềm SafetySigning

[nhấp chọn dòng thông tin ở trên để chuyển tiếp đến nội dung hướng dẫn chi tiết]

Câu trả lời này có giúp ích cho bạn không? Yes No

Send feedback
Rất tiếc là chúng tôi không giúp được nhiều. Hãy giúp chúng tôi cải thiện bài viết này bằng phản hồi của bạn.