Open navigation

Cấu hình Ký Số

Tổng quan

Nội dung bài viết hướng dẫn chức năng Cấu hình Ký Số trong phần mềm TaxOnline;

Chức năng cấu hình này hỗ trợ trong việc thực hiện trình ký hồ sơ giao dịch điện tử vào Google Drive để ký số qua ứng dụng di động SafetySigning;

Người dùng cần có 1 tài khoản Gmail để có thể sử dụng chức năng này;


Hướng dẫn thực hiện

Vị trí mở chức năng: Tùy chọn > Cấu hình Ký Số

1. Thông số kết nối HSM:

Hỗ trợ cấu hình kết nối chữ ký số HSM sử dụng riêng của đơn vị;

hoặc

Cấu hình kết nối dịch vụ chữ ký số qua Cloud24 do TS24 cung cấp.

2. Thông số kết nối Google Drive:

Hỗ trợ cấu hình kết nối tài khoản Gmail để lưu hồ sơ điện tử cần ký số từ xa qua app SafetySigning trên thiết bị di động.

Khi không cần sử dụng chức năng này, vào lại bảng Cấu hình Ký Số, nhấn chọn Đăng xuất để hủy kết nối tài khoản Gmail với hệ thống TS24.

3. Cấu hình hiển thị chữ ký trên file PDF:

Hỗ trợ thiết lập hình ảnh chữ ký được thể hiện trên file PDF, khi dùng chức năng ký số tập tin có định dạng này (hồ sơ đính kèm, chứng từ khác…).


Bài viết liên quan

Câu trả lời này có giúp ích cho bạn không? Yes No

Send feedback
Rất tiếc là chúng tôi không giúp được nhiều. Hãy giúp chúng tôi cải thiện bài viết này bằng phản hồi của bạn.