Open navigation

Đăng ký mã số thuế người phụ thuộc

Tổng quan

Nội dung bài viết hướng dẫn cách đăng ký mã số thuế người phụ thuộc trong phần mềm TaxOnline.


Hướng dẫn thực hiện

1. Vị trí mở hồ sơ nhập liệu:

Kê khai > Quyết toán > Đăng ký mã số thuế NPT (02TH)


Bảng Chọn kỳ tính thuế: tùy chọn kỳ tính thuế cần lập tờ khai, nhấn chọn Đồng ý.

2. Nhập liệu (*):

Thực hiện nhập liệu theo 1 trong 2 cách:

Nhập liệu trực tiếp trên giao diện hồ sơ trong phần mềm;

Nhập liệu từ tập tin mẫu.

(*) tham khảo nội dung bài viết hướng dẫn nhập liệu trong phần mềm.

* Một số lưu ý cho quá trình nhập liệu mẫu tờ khai này:

- Người phụ thuộc trên 15 tuổi phải có số CMND.

- Vùng thông tin Thời gian tính giảm trừ:

  • Trường hợp đăng ký mới thì chỉ cần nhập vào cột Từ tháng ở phần I.
  • Trường hợp đăng ký ngừng giảm trừ người phụ thuộc của người lao động thì nhập vào 2 cột Từ thángĐến tháng ở phần II

- Điều chỉnh thông tin người phụ thuộc ở phần II bắt buộc phải có thông tin mã số thuế người phụ thuộc.

Nhấn chọn Lưu (F5) để thực hiện lưu lại nội dung sau khi hoàn tất việc nhập liệu.
Bài viết khác

Câu trả lời này có giúp ích cho bạn không? Yes No

Send feedback
Rất tiếc là chúng tôi không giúp được nhiều. Hãy giúp chúng tôi cải thiện bài viết này bằng phản hồi của bạn.