Open navigation

Tạo thông tin xe

Tổng quan

Nội dung bài viết hướng dẫn cách tạo thông tin xe trong hệ thống Bus2School.


Hướng dẫn thực hiện

Vị trí mở chức năng

1. Chọn chức năng Bus2School

2. Chọn Phương tiện > Phương tiện

3. Bảng thông tin danh sách xe đã được khởi tạo trong hệ thống

Tạo thông tin xe để quản lý *

* Tuỳ vào thực tế nhu cầu sử dụng hệ thống Bus2School của từng đơn vị, không bắt buộc nhập đầy đủ nội dung tại bảng dữ liệu này

1. Tuỳ chọn loại xe

2. Nhập biển số xe

3. Chọn tài xế lái xe

4. Chọn nhà xe

5. Chọn tiếp viên / trợ lý bus theo xe

6. Nhập thông tin toạ độ để hỗ trợ xác định vị trí xe

7. Nhập ngày đăng ký xe

8. Gắn hình ảnh xe / nhãn hiệu xe

9. Nhập mã Traccar đúng với giá trị biển số xe đã nhập

10. Nhập số chỗ ngồi trên xe

11. Nhấn LƯU để hoàn tất. Hệ thống sẽ tự tạo mã QR cho xe vừa tạo


Câu trả lời này có giúp ích cho bạn không? Yes No

Send feedback
Rất tiếc là chúng tôi không giúp được nhiều. Hãy giúp chúng tôi cải thiện bài viết này bằng phản hồi của bạn.