Open navigation

Khung giờ làm

Tổng quan

Nội dung bài viết hỗ trợ thiết lập, quản lý khung thời gian làm việc của nhân viên trong HR24.


Hướng dẫn thực hiện:

Vị trí mở chức năng: Nhân viên > Cấu hình > Thiết lập > Khung giờ làm việc mặc định

Người dùng có thể tùy chọn nhiều khung thời gian làm việc khác nhau, tuỳ theo vị trí công việc hoặc nhu cầu hoạt động tại đơn vị.


Bài viết khác

Câu trả lời này có giúp ích cho bạn không? Yes No

Send feedback
Rất tiếc là chúng tôi không giúp được nhiều. Hãy giúp chúng tôi cải thiện bài viết này bằng phản hồi của bạn.