Open navigation

Cài đặt SafetySigning Server qua thiết bị ARM (Raspberry Pi)

Tổng quan

Nội dung bài viết hướng dẫn thực hiện cài đặt SafetySigning Server qua thiết bị ARM (Raspberry Pi);

SafetySigning Server là một hệ thống quản lý, hỗ trợ:

. Thiết lập nút chức năng thực hiện lệnh ký, từ thông tin cấu hình ký số đã khởi tạo từ ứng dụng di động SafetySigning;

. Truy cập thao tác ký số hồ sơ giao dịch điện tử tại bất kỳ đâu, thông qua giao diện ứng dụng thông minh (Home Assistant, Apple Homekit, Google Home…);

. Kết nối truy cập cổng thông tin thuế điện tử;

. Kết nối dẫn truy cập cổng thông tin BHXH điện tử.


Hướng dẫn thực hiện

1. Chuẩn bị phần cứng

1 thiết bị ARM (Raspberry Pi), cấu hình tối thiểu v4 8GB RAM (*)

1 ổ cứng di động SSD có dung lượng từ 32GB trở lên, kết nối USB 3.0.(**)

(*) Tham khảo một số website nhà cung cấp: raspberrypi.vnproe.vn

(**) Sử dụng ổ cứng SSD, không nên dùng thẻ nhớ microSD để tạo SafetySigning Server sẽ đảm bảo tốt hơn về tuổi thọ sử dụng của thiết bị cũng như đảm bảo thực hiện truy xuất dữ liệu giữa các thiết bị trong quá trình sử dụng.

2. Tạo SafetySigning Server

Truy cập website https://ts24.com.vn > Tải xuống, mục Home Assistant;

Chọn Raspberry Pi để tải tập tin đóng gói về máy tính.

Tải, cài đặt phần mềm Win32 Disk Imager vào máy tính.(*)

(*) Tham khảo đường dẫn website cung cấp gói cài đặt phần mềm tại đây.

Kết nối ổ cứng di động SSD vào máy tính qua cổng kết nối USB;

Khởi động phần mềm Win32 Disk Imager, tùy chọn vị trí lưu tập tin đã tải trước đó, thực hiện ghi dữ liệu vào ổ cứng di động.

Kết nối ổ cứng di động vào thiết bị ARM (Raspberry Pi);

Kết nối thiết bị ARM (Raspberry Pi) với máy tính / hệ thống mạng đang sử dụng (cổng kết nối mạng RJ45)

3. Kiểm tra địa chỉ IP của thiết bị

Tùy theo hệ điều hành máy tính đang sử dụng, có thể thực hiện theo 1 trong 2 cách sau:

3.1. Hệ điều hành Windows

Sử dụng Advanced IP Scanner (tải về tại đây);

Chọn Install hoặc Run trong cửa sổ cài đặt;

Khởi động phần mềm, nhấn Scan để quét kiểm tra địa chỉ IP của thiết bị ARM (Raspberry Pi).

2. Hệ điều hành Linux

Sử dụng nmap, tải về tại đây / gõ lệnh trong Terminal để cài đặt: $ sudo apt-get install nmap

Gõ lệnh trong Terminal để quét địa chỉ IP:

$ sudo nmap -sn <IP lớp mạng>/<số bit quy ước của từng lớp mạng>

Vd: $ sudo nmap -sn 192.168.1.0/24

 

Sau khi có được thông tin địa chỉ IP, có thể truy cập vào app Home Assistant theo cú pháp <địa chỉ IP>:8123

 

Nội dung thực hiện tiếp theo:

Kết nối SafetySigning Server vào Home Assistant (xem hướng dẫn).

Câu trả lời này có giúp ích cho bạn không? Yes No

Send feedback
Rất tiếc là chúng tôi không giúp được nhiều. Hãy giúp chúng tôi cải thiện bài viết này bằng phản hồi của bạn.