Open navigation

iHaiQuan cập nhật 15.0.10

Ngày phát hành

Thứ tư, ngày 27 tháng 12 năm 2023


Tính năng mới

1. Tờ khai xuất khẩu: Thêm chức năng kiểm tra và đăng ký thông tin doanh nghiệp cho cục Hải quan Tp. HCM theo Công văn 3132/HQTPHCM-CNTT.

2. Tờ khai nhập khẩu: Thêm chức năng kiểm tra và đăng ký thông tin doanh nghiệp cho cục Hải quan Tp. HCM theo Công văn 3132/HQTPHCM-CNTT.

3. Tờ khai vận chuyển: Thêm chức năng kiểm tra và đăng ký thông tin doanh nghiệp cho cục Hải quan Tp. HCM theo Công văn 3132/HQTPHCM-CNTT.

4. Cập nhật tập tin cài đặt v15.0.10.


Cải tiến

--/--

Câu trả lời này có giúp ích cho bạn không? Yes No

Send feedback
Rất tiếc là chúng tôi không giúp được nhiều. Hãy giúp chúng tôi cải thiện bài viết này bằng phản hồi của bạn.