Open navigation

iXHD cập nhật 15.0.29

Ngày phát hành

Thứ ba, ngày 12 tháng 03 năm 2024.


Tính năng mới

--/– 


Cải tiến

1. Mẫu biên lai: Gộp chức năng cài đặt và phát hành biên lai.

2.Thông báo phát hành biên lai: Bỏ chức năng.

3. Hóa đơn đặc thù: Đổi [Chứng từ thu] thành [Biên lai thu tiền].

4. Thông báo sai sót: Tối ưu chức năng bắt lỗi (Ký hiệu đúng định dạng).

5. Cập nhật tập tin cài đặt v15.0.29.

Câu trả lời này có giúp ích cho bạn không? Yes No

Send feedback
Rất tiếc là chúng tôi không giúp được nhiều. Hãy giúp chúng tôi cải thiện bài viết này bằng phản hồi của bạn.