Open navigation

Hủy kết nối gian hàng thương mại điện tử


I. Giới thiệu:

Nội dung bài viết hướng dẫn cách hủy kết nối gian hàng thương mại điện tử với hệ thống BigSeller.

 

II. Hướng dẫn thực hiện:

Đăng nhập vào website www.bigseller.com;

Tại giao diện trang chủ, nhấn chọn Tài khoản;

Chọn mở bảng Kết nối gian hàng;

Nhấn chọn vào biểu tượng hủy kết nối gian hàng.

  

 

 

Sau khi hủy liên kết gian hàng, chỉ dữ liệu của gian hàng trong BigSeller sẽ bị xóa, dữ liệu trong seller center sẽ không bị ảnh hưởng.


Câu trả lời này có giúp ích cho bạn không? Yes No

Send feedback
Rất tiếc là chúng tôi không giúp được nhiều. Hãy giúp chúng tôi cải thiện bài viết này bằng phản hồi của bạn.