Open navigation

Di chuyển sản phẩm

I. Giới thiệu:

Nội dung bài viết hướng dẫn cách di chuyển sản phẩm của gian hàng A sang gian hàng B trong hệ thống BigSeller.

 

II. Hướng dẫn thực hiện:

Đăng nhập vào hệ thống BigSeller;

Trên thanh tiêu đề vào mục Sản phẩm > Di chuyển dữ liệu;

Xuất hiện danh sách hàng hóa, nhấn chọn Di chuyển cả gian hàng.

  

 

Chọn gian hàng gốc & trạng thái sản phẩm cần di chuyển;

Chọn gian hàng mục tiêu;

Tùy chọn hướng xử lý nếu có sản phẩm trùng lặp;

Sau khi xác nhận không còn vấn đề thì nhấn chọn Đồng ý.

 

Lưu ý: Sử dụng chức năng di chuyển cả gian hàng, hệ thống sẽ di chuyển tất cả sản phẩm dưới trạng thái đó của gian hàng gốc sang gian hàng mục tiêu.Câu trả lời này có giúp ích cho bạn không? Yes No

Send feedback
Rất tiếc là chúng tôi không giúp được nhiều. Hãy giúp chúng tôi cải thiện bài viết này bằng phản hồi của bạn.