Open navigation

KySo cập nhật 15.0.32

Ngày phát hành

Thứ hai, ngày 08 tháng 04 năm 2024.


Tính năng mới

--/–


Cải tiến

1. Ký và nộp hồ sơ BHXH: Cập nhật ký và nộp hồ sơ đối với các gói sản phẩm Cloud24. Thêm chức năng Ký Google Drive, Ký One Drive, Ký ownCloud đối với Chứng từ khấu trừ thuế TNCN (TT78/2021).

2. Ký và nộp hồ sơ Thuế: Cập nhật ký và nộp hồ sơ đối với các gói sản phẩm Cloud24. Thêm chức năng Ký Google Drive, Ký One Drive, Ký ownCloud đối với Chứng từ khấu trừ thuế TNCN (TT78/2021).

3. Xem XML Thuế: Đồng bộ xem tờ khai Thuế.

4. Cập nhật tập tin cài đặt v15.0.32.

Câu trả lời này có giúp ích cho bạn không? Yes No

Send feedback
Rất tiếc là chúng tôi không giúp được nhiều. Hãy giúp chúng tôi cải thiện bài viết này bằng phản hồi của bạn.