Open navigation

RemoteSigner cập nhật 15.0.29

Ngày phát hành

Thứ năm, ngày 05 tháng 10 năm 2023


Tính năng mới

--/--


Cải tiến

1. Cấu hình Konect24: Cập nhật giao diện. Thay đổi thành menu Cấu hình Konect24.

2. Ký hồ sơ: Tối ưu chức năng ký hồ sơ Hải quan.

3. Cập nhật tập tin cài đặt v15.0.29.

Câu trả lời này có giúp ích cho bạn không? Yes No

Send feedback
Rất tiếc là chúng tôi không giúp được nhiều. Hãy giúp chúng tôi cải thiện bài viết này bằng phản hồi của bạn.