Open navigation

Thông tin đăng nhập

Tổng quan

Nội dung bài viết hướng dẫn về thông tin đăng nhập để truy cập vào hệ thống Bus2School.


Hướng dẫn thực hiện

Truy cập website http://www.bus2school.vn/web/login

Sử dụng tài khoản quản lý đã được cấp bởi nhà cung cấp dịch vụ để đăng nhập vào hệ thống

Giao diện sử dụng chính

Giao diện phân hệ Bus2School


Câu trả lời này có giúp ích cho bạn không? Yes No

Send feedback
Rất tiếc là chúng tôi không giúp được nhiều. Hãy giúp chúng tôi cải thiện bài viết này bằng phản hồi của bạn.