Open navigation

KySo cập nhật 15.0.17

Ngày phát hành

Thứ tư, ngày 21 tháng 06 năm 2023


Tính năng mới

--/--


Cải tiến

1. Xem XML Thuế: Đồng bộ xem tờ khai Thuế.

2. Xem XML BHXH: Đồng bộ xem tờ khai BHXH.

3. Ký và nộp hồ sơ Thuế: Đồng bộ chức năng với các ứng dụng trong bộ TS24pro.

4. Ký và nộp hồ sơ BHXH: Đồng bộ chức năng với các ứng dụng trong bộ TS24pro.

5. LSGD BHXH: Cập nhật tình trạng xử lý hồ sơ bước 4 (Chờ cán bộ BHXH trả kết quả).

6. Cập nhật tập tin cài đặt v15.0.17.

Câu trả lời này có giúp ích cho bạn không? Yes No

Send feedback
Rất tiếc là chúng tôi không giúp được nhiều. Hãy giúp chúng tôi cải thiện bài viết này bằng phản hồi của bạn.