Open navigation

Cài đặt

Tổng quan

Nội dung bài viết giới thiệu về chức năng Cấu hình cài đặt của phân hệ Quản lý hợp đồng trong mô hình hệ thống quản lý 2ez.


Hướng dẫn thực hiện

1. Vào mục Quản lý hợp đồng

2. Trong nhóm chức năng Cấu hình chọn mở Cài đặt

3. Bảng cài đặt Quản lý hợp đồng

4. Tùy chọn thông tin cấu hình cho phép sử dụng tính năng quản lý hợp đồng trong những phân hệ sử dụng khác như đơn bán hàng, đơn mua hàng…

5. Nút chức năng hỗ trợ lưu / hủy bỏ thông tin cài đặt đã thực hiện thiết lập


Bài viết khác

Câu trả lời này có giúp ích cho bạn không? Yes No

Send feedback
Rất tiếc là chúng tôi không giúp được nhiều. Hãy giúp chúng tôi cải thiện bài viết này bằng phản hồi của bạn.