Open navigation

Xuất khẩu khai báo thông tin EDB

Tổng quan

Nội dung bài viết hướng dẫn lập xuất khẩu khai báo thông tin EDB trong phần mềm iHaiQuan


Hướng dẫn thực hiện

1. Vị trí mở hồ sơ nhập liệu:

Vị trí mở tờ khai: Tờ khai XNK > Đăng ký tờ khai xuất khẩu

2. Khai lấy thông tin (EDB).

(1) Chọn tab Khai lấy thông tin (EDB).

(2) Gắn thiết bị chữ ký số (USB Token) vào máy, nhấn chọn Khai lấy thông tin (EDB).

(3) Bảng chọn chữ ký số, tuỳ chọn thông tin chữ ký số đơn vị cần ký nộp hồ sơ.

(4) Nhập mã PIN của thiết bị chữ ký số, nhấn chọn Đăng nhập.

(5) Chờ phản hồi từ hệ thống Hải Quan, nhấn chọn Đóng sau khi có phản hồi END_OF_MESSAGE.


Bài viết liên quan

Câu trả lời này có giúp ích cho bạn không? Yes No

Send feedback
Rất tiếc là chúng tôi không giúp được nhiều. Hãy giúp chúng tôi cải thiện bài viết này bằng phản hồi của bạn.