Open navigation

Xuất khẩu khai báo thông tin EDB

iHaiQuan - Tờ khai xuất khẩu


I. Giới thiệu:

Nội dung bài viết hướng dẫn lập xuất khẩu khai báo thông tin EDB trong phần mềm iHaiQuan™.

 

II. Hướng dẫn thực hiện:

Vị trí mở tờ khai

Khai lấy thông tin (EDB).

 

1. Vị trí mở tờ khai:

Vào phần mềm iHaiQuanTM trong bộ sản phẩm TS24pro;

Trên thanh tiêu đề nhấn chọn Tờ khai XNK;

Xuất hiện thanh công cụ, nhấn chọn Đăng ký tờ khai xuất khẩu;

 

 

2. Khai lấy thông tin (EDB).

 

 

(1): Chọn tab Khai lấy thông tin (EDB).

(2): Gắn thiết bị chữ ký số (USB Token) vào máy, nhấn chọn Khai lấy thông tin (EDB).

 

 

(3): Bảng chọn chữ ký số, tuỳ chọn thông tin chữ ký số đơn vị cần ký nộp hồ sơ.

(4): Nhập mã PIN của thiết bị chữ ký số, nhấn chọn Đăng nhập.

(5): Chờ phản hồi từ hệ thống Hải Quan, nhấn chọn Đóng sau khi có phản hồi END_OF_MESSAGE.

 

Copyright © TS24 Corp. All Rights Reserved

Câu trả lời này có giúp ích cho bạn không? Yes No

Send feedback
Rất tiếc là chúng tôi không giúp được nhiều. Hãy giúp chúng tôi cải thiện bài viết này bằng phản hồi của bạn.