Open navigation

Cài đặt tiện ích Google BigSeller

I. Giới thiệu:

Nội dung bài viết hướng dẫn cách đặt tiện ích Google của hệ thống BigSeller.

Tiện ích Google của hệ thống BigSeller hỗ trợ sao chép dữ liệu từ sàn thương mại điện tử: Shopee, Lazada, Sendo, Tiki…

 

II. Hướng dẫn thực hiện:

Đăng nhập vào hệ thống BigSeller;

Trên thanh tiêu đề vào mục Sản phẩm > Danh sách sao chép;

Nhấn chọn nút Cài đặt tiện ích Google.

  

 

Chuyển vào cửa hàng Chrome trực tuyến, nhấp chọn Thêm vào Chrome.

 Câu trả lời này có giúp ích cho bạn không? Yes No

Send feedback
Rất tiếc là chúng tôi không giúp được nhiều. Hãy giúp chúng tôi cải thiện bài viết này bằng phản hồi của bạn.