Open navigation

B2S Driver cập nhật 1.0.105

Ngày phát hành

Thứ tư, ngày 07 tháng 12 năm 2022.


Tính năng mới

--/--


Cải tiến

1. Fix lỗi quét thẻ không nhận thông báo

2. Fix lỗi mất thông báo "10m xe tới"

3. Cập nhật module bluetooth và thông báo cho Android 12

Câu trả lời này có giúp ích cho bạn không? Yes No

Send feedback
Rất tiếc là chúng tôi không giúp được nhiều. Hãy giúp chúng tôi cải thiện bài viết này bằng phản hồi của bạn.