Open navigation

Xuất khẩu khai báo container

iHaiQuan - Tờ khai xuất khẩu


I. Giới thiệu:

Nội dung bài viết hướng dẫn xuất khẩu khai báo container trong phần mềm iHaiQuan™.

 

II. Hướng dẫn thực hiện:

Vị trí mở tờ khai

Hình thức nhập liệu

 

1. Vị trí mở tờ khai:

Vào phần mềm iHaiQuan TM trong bộ sản phẩm TS24pro;

Trên thanh tiêu đề nhấn chọn Tờ khai XNK;

Xuất hiện thanh công cụ, nhấn chọn Đăng ký tờ khai xuất khẩu;

 

 

 

2. Hình thức nhập liệu: nhập dữ liệu trực tiếp vào phần mềm.

 Nhập mới hoặc mở lại tờ khai đã khởi tạo trước đây, nhấn chọn vào tab Container.

 

 

Nhập Địa điểm xếp hàng lên xe chở hàng (Địa điểm lưu kho), nhập Thông tin đơn vị (Tên và địa chỉ công ty bằng tiếng Việt không dấu). 

Nhập thông tin số Container.


Copyright © TS24 Corp. All Rights Reserved

Câu trả lời này có giúp ích cho bạn không? Yes No

Send feedback
Rất tiếc là chúng tôi không giúp được nhiều. Hãy giúp chúng tôi cải thiện bài viết này bằng phản hồi của bạn.