Open navigation

Quản lý trang trại - Bảng điều khiển

Tổng quan

Nội dung bài viết giới thiệu về chức năng Bảng điều khiển thuộc nhóm chức năng hỗ trợ quản lý nông nghiệp (2ez-Agro).


Hướng dẫn thực hiện

Vị trí mở chức năng: tại thanh trình đơn chọn vào mục Nông nghiệp > Bảng điều khiển

Cung cấp tổng quan về số liệu thống kê nông nghiệp.

Theo dõi nhanh thông tin quản lý đất/nông trại, mùa, vụ…

Theo dõi tiến trình của các mùa.

Cung cấp thông tin báo cáo sự cố.


Bài viết khác

  • Quản lý trang trại
  • Mùa Canh tác
  • Quản lý cây trồng

Câu trả lời này có giúp ích cho bạn không? Yes No

Send feedback
Rất tiếc là chúng tôi không giúp được nhiều. Hãy giúp chúng tôi cải thiện bài viết này bằng phản hồi của bạn.