Open navigation

Kết nối gian hàng thương mại điện tử

I. Giới thiệu:

Nội dung bài viết hướng dẫn cách kết nối gian hàng thương mại điện tử với hệ thống BigSeller.

 

II. Hướng dẫn thực hiện:

Thực hiện kết nối gian hàng thương mại điện tử theo 1 trong 2 cách:

Kết nối gian hàng tại giao diện trang chủ bằng nút chức năng Hướng dẫn kết nối;

Cấu hình tại trang Kết nối gian hàng.

 

1. Kết nối gian hàng tại giao diện trang chủ bằng nút chức năng Hướng dẫn kết nối:

Đăng nhập vào website www.bigseller.com;

Tại giao diện trang chủ, nhấn chọn Hướng dẫn kết nối;

 

 

Lấy ví dụ kết nối với gian hàng Shopee, nhập tên gợi nhớ cho gian hàng, nhấn chọn Kết nối gian hàng;

Màn hình chuyển sang giao diện đăng nhập của Shopee, thực hiện đăng nhập, xác nhận ủy quyền kết nối để hoàn thành.

 

 

 

 

 

2. Cấu hình tại trang Kết nối gian hàng:

Đăng nhập vào website www.bigseller.com;

Tại giao diện trang chủ, nhấn chọn Tài khoản;

Chọn mở bảng Kết nối gian hàng;

Nhấn chọn Thêm gian hàng.

 

Các bước kết nối gian hàng thực hiện tương tự như hướng dẫn tại phần 1.Câu trả lời này có giúp ích cho bạn không? Yes No

Send feedback
Rất tiếc là chúng tôi không giúp được nhiều. Hãy giúp chúng tôi cải thiện bài viết này bằng phản hồi của bạn.