Open navigation

Ký, nộp hồ sơ Bảo hiểm xã hội

Tổng quan

Nội dung bài viết hướng dẫn người dùng cách thực hiện ký số, nộp hồ sơ Bảo hiểm điện tử trên phần mềm iBHXH.

Tham khảo VideoClip hướng dẫn: https://web.ts24.com.vn/slides/slide/ky-nop-ho-so-bao-hiem-xa-hoi-93?fullscreen=1#


Hướng dẫn thực hiện

I. Tổng hợp ra bộ hồ sơ hoàn chỉnh:

  1. Vào mục Kết xuất BC
  2. Nhấn chọn Kết xuất báo cáo để tổng hợp ra hồ sơ hoàn chỉnh.

- Đánh dấu chọn tên hồ sơ cần kết xuất, có thể chọn nhiều hồ sơ khác nhau để tổng hợp ra cùng lúc, nhấn Chấp nhận

- Kiểm tra tuỳ chọn đúng kỳ lập hồ sơ, nhấn Thực hiện để tổng hợp ra hồ sơ hoàn chỉnh được hiển thị trong bảng nội dung bên phải.

II. Nộp hồ sơ cho cơ quan Bảo hiểm xã hội:

1. Nộp hồ sơ điện tử:

- Chỉ áp dụng cho những bộ thủ tục có thể ký nộp qua mạng, nếu bộ hồ sơ nào chưa áp dụng hình thức nộp qua mạng, khi thực hiện ký nộp bằng thiết bị chữ ký số sẽ xuất hiện thông báo từ ứng dụng.

- Sau khi hiển thị danh sách hồ sơ cần ký nộp, kiểm tra nội dung chi tiết của hồ sơ bằng cách nhấn chọn biểu tượng loại hồ sơ và đánh dấu chọn hồ sơ cần nộp.

  • Kết nối thiết bị chữ ký số vào máy tính
  • Nhấn chọn Ký trực tiếp
  • Chọn Có để xác nhận hồ sơ cần ký nộp
  • Thực hiện tiếp theo bảng hướng dẫn để ký nộp hồ sơ.

2. Nộp hồ sơ giấy:

- Nhấp đúp chuột vào biểu tượng tờ khai để mở xem nội dung và thực hiện in ra giấy phiếu giao nhận, tờ khai đã nhập liệu và chứng từ kèm theo bên ngoài.

- Thực hiện đóng dấu, ký tên bộ hồ sơ và nộp cho cơ quan BHXH qua đường bưu điện, có thể sử dụng chức năng Gọi bưu điện để thông báo cho bưu điện đến nhận hồ sơ từ đơn vị chuyển cho cơ quan BHXH.

3. Kiểm tra hồ sơ điện tử đã nộp:

  • Vào mục Kết xuất BC,
  • Tùy chọn Lịch sử giao dịch để thực hiện tra cứu thông tin hồ sơ điện tử nộp.

(Có thể tham khảo thêm tài liệu hướng dẫn chi tiết cách tra cứu lịch sử giao dịch hồ sơ đã nộp)


Bài viết liên quan

Câu trả lời này có giúp ích cho bạn không? Yes No

Send feedback
Rất tiếc là chúng tôi không giúp được nhiều. Hãy giúp chúng tôi cải thiện bài viết này bằng phản hồi của bạn.