Open navigation

Ký, nộp hồ sơ Bảo hiểm xã hội

iBHXH - Nộp hồ sơ, tra cứu kết quả


I. Giới thiệu:

    Nội dung bài viết này hướng dẫn người dùng cách thực hiện ký số, nộp hồ sơ Bảo hiểm điện tử trong iBHXH™, thông qua thiết bị chữ ký số USB Token hoặc thiết bị HSM.

 

II. Hướng dẫn thực hiện:

1. Tổng hợp ra bộ hồ sơ hoàn chỉnh:

Trên thanh tiêu đề vào mục “Kết xuất BC(1), nhấn chọn “Kết xuất báo cáo(2) để tổng hợp ra hồ sơ hoàn chỉnh.

Đánh dấu chọn tên hồ sơ cần kết xuất, có thể chọn nhiều hồ sơ khác nhau để tổng hợp ra cùng lúc, nhấn “Kết xuất”. 


Kiểm tra tuỳ chọn đúng kỳ lập hồ sơ, nhấn “Thực hiện” để tổng hợp ra hồ sơ hoàn chỉnh được hiển thị trong bảng nội dung bên phải. 


2. Nộp hồ sơ cho cơ quan Bảo hiểm xã hội:

2.1. Nộp hồ sơ điện tử:

Chỉ áp dụng cho những bộ thủ tục có thể ký nộp qua mạng, nếu bộ hồ sơ nào chưa áp dụng hình thức nộp qua mạng, khi thực hiện ký nộp bằng thiết bị chữ ký số sẽ xuất hiện thông báo từ ứng dụng.

https://s3.amazonaws.com/cdn.freshdesk.com/data/helpdesk/attachments/production/16071825622/original/t9k_6q_FY0M5_5nUKVvxK1voQMUKV5rK0A.png?1626744222

Sau khi hiển thị danh sách hồ sơ cần ký nộp, kiểm tra nội dung chi tiết của hồ sơ bằng cách nhấn chọn biểu tượng loại hồ sơ và đánh dấu chọn hồ sơ cần nộp (A); gắn thiết bị chữ ký số vào máy tính / kết nối thiết bị HSM (B); tuỳ chọn phương thức “Ký trực tiếp” / “Ký HSM”, thực hiện tiếp theo bảng hướng dẫn để hoàn thành ký nộp hồ sơ (C)


2.2. Nộp hồ sơ giấy:

Nhấp đúp chuột vào biểu tượng tờ khai để mở xem nội dung và thực hiện in ra giấy phiếu giao nhận, tờ khai đã nhập liệu và chứng từ kèm theo bên ngoài. 

https://s3.amazonaws.com/cdn.freshdesk.com/data/helpdesk/attachments/production/16071825632/original/iI7ErNB2CYVqMmY0gvg43IBqtaENd4u0uw.png?1626744224

Thực hiện đóng dấu, ký tên bộ hồ sơ và nộp cho cơ quan BHXH qua đường bưu điện, có thể sử dụng chức năng “Gọi bưu điện” để thông báo cho bưu điện đến nhận hồ sơ từ đơn vị chuyển cho cơ quan BHXH.

https://s3.amazonaws.com/cdn.freshdesk.com/data/helpdesk/attachments/production/16071825630/original/ghw-_-CLh0fFgaj_O4jbJ8nGXdZENJ7W8g.png?1626744223

Tham khảo thêm chức năng “Gửi hồ sơ bưu điện” tại đây.


3. Kiểm tra hồ sơ điện tử đã nộp:

            Trên thanh tiêu đề vào mục “Kết xuất BC”, tùy chọn “Lịch sử giao dịch“ để thực hiện tra cứu thông tin hồ sơ điện tử nộp. (Có thể tham khảo thêm tài liệu hướng dẫn chi tiết cách tra cứu lịch sử giao dịch hồ sơ đã nộp)

 

Copyright © TS24 Corp. All Rights Reserved

Câu trả lời này có giúp ích cho bạn không? Yes No

Send feedback
Rất tiếc là chúng tôi không giúp được nhiều. Hãy giúp chúng tôi cải thiện bài viết này bằng phản hồi của bạn.