Open navigation

Danh mục Loại kiện

Tổng quan

Nội dung bài viết hướng dẫn chức năng danh mục các loại kiện trong phần mềm iHaiQuan.


Hướng dẫn thực hiện:

1. Trên thanh tiêu đề chọn vào QL danh mục 

2. Chọn vào Danh mục chuẩn hải quan 

3. Chọn vào Loại kiện


Bài viết liên quan

Lập tờ khai nộp phí

Khai báo chính thức IDC

Danh sách container ra khỏi cảng

Câu trả lời này có giúp ích cho bạn không? Yes No

Send feedback
Rất tiếc là chúng tôi không giúp được nhiều. Hãy giúp chúng tôi cải thiện bài viết này bằng phản hồi của bạn.