Open navigation

HR24 cập nhật 15.0.2

Ngày phát hành

Thứ năm, ngày 12 tháng 12 năm 2023


Tính năng mới

1. Cập nhật module ts24_hr24_management_v15 cập nhật V15.0_1.0

2. Cập nhật module ts24_drive_applications cập nhật V15.0_1.0

3. Thêm tính năng báo cáo tăng lao động, báo cáo giảm lao động kết nối BHXH qua google drive


Cải tiến

--/--

Câu trả lời này có giúp ích cho bạn không? Yes No

Send feedback
Rất tiếc là chúng tôi không giúp được nhiều. Hãy giúp chúng tôi cải thiện bài viết này bằng phản hồi của bạn.