Open navigation

Tra cứu thông tin hoá đơn điện tử đã xuất từ iXHD™

Tổng quan

Nội dung bài viết hướng dẫn cách tra cứu thông tin hoá đơn điện tử đã xuất từ phần mềm iXHD.


Hướng dẫn thực hiện

Thực hiện theo 1 trong 2 cách:

  • Tra cứu thông tin hoá đơn đã xuất từ email
  • Tra cứu thông tin hoá đơn đã xuất từ website

I. Tra cứu thông tin hoá đơn đã xuất từ email:

Người mua hàng nhận được email thông tin hoá đơn điện tử từ người bán hàng

II. Tra cứu thông tin hoá đơn đã xuất từ website:

- Bước 1: Truy cập website https://www.xuathoadon.com.vn để thực hiện tra cứu.

- Bước 2: Chọn Thông tin hóa đơn.

- Bước 3: Nhập mã nhận hóa đơn (cung cấp trong email của đơn vị xuất hóa đơn).

- Bước 4: Tùy chọn dạng hóa đơn điện tử / tem vé điện tử.

- Bước 5: Nhập chuỗi ký tự xác nhận.

- Bước 6: Thực hiện tra cứu.

Để xem nội dung chi tiết, nhấn chọn Chi tiết

  • Để tải hóa đơn gốc theo định dạng chuẩn của Cơ quan thuế (*.XML), nhấn chọn chọn Tải XML.
  • Để tải hóa đơn theo định dạng file pdf, nhấn chọn Tải PDF.
  • Để in hóa đơn ra giấy, nhấn chọn In.

Xem lại nội dung chi tiết hoá đơn điện tử từ tập tin gốc đã lưu trên máy tính

- Bước 1: Chọn Thông tin hóa đơn.

- Bước 2: Bấm chọn Xem hóa đơn gốc.

- Bước 3: Chỉ đường dẫn mở tập tin hóa đơn gốc đã lưu trên máy tính.

- Bước 4: Nhập chuỗi ký tự xác nhận.

- Bước 5: Bấm chọn Hiển thị.


Bài viết khác

Câu trả lời này có giúp ích cho bạn không? Yes No

Send feedback
Rất tiếc là chúng tôi không giúp được nhiều. Hãy giúp chúng tôi cải thiện bài viết này bằng phản hồi của bạn.