Open navigation

Tra cứu thông tin hoá đơn điện tử đã xuất từ iXHD™

Tổng quan

Nội dung bài viết hướng dẫn cách tra cứu thông tin hoá đơn điện tử đã xuất từ phần mềm iXHD.


Hướng dẫn thực hiện

Thực hiện theo 1 trong 2 cách:

 • Tra cứu thông tin hoá đơn đã xuất từ email
 • Tra cứu thông tin hoá đơn đã xuất từ website

1. Tra cứu thông tin hoá đơn đã xuất từ email:

Người mua hàng nhận được email thông tin hoá đơn điện tử từ người bán hàng

2. Tra cứu thông tin hoá đơn đã xuất từ website:

Truy cập website https://www.xuathoadon.com.vn để thực hiện tra cứu

 1. Vị trí mở bảng chức năng hỗ trợ tra cứu
 2. Nhập mã nhận hóa đơn (cung cấp trong email của đơn vị xuất hóa đơn)
 3. Tùy chọn dạng hóa đơn điện tử / tem vé điện tử
 4. Nhập chuỗi ký tự xác nhận
 5. Nút chức năng thực hiện tra cứu

Để xem nội dung chi tiết, nhấn chọn Chi tiết

 • Để tải hóa đơn gốc theo định dạng chuẩn của Cơ quan thuế (*.XML), nhấn chọn chọn Tải XML.
 • Để tải hóa đơn theo định dạng file pdf, nhấn chọn Tải PDF.
 • Để in hóa đơn ra giấy, nhấn chọn In.

Xem lại nội dung chi tiết hoá đơn điện tử từ tập tin gốc đã lưu trên máy tính:

 1. Vị trí mở bảng chức năng xem hóa đơn gốc
 2. Chỉ đường dẫn mở tập tin hóa đơn gốc đã lưu trên máy tính
 3. Nhập chuỗi ký tực xác nhận
 4. Nút chức năng thực hiện hiển thị nội dung chi tiết của tập tin


Bài viết khác

Câu trả lời này có giúp ích cho bạn không? Yes No

Send feedback
Rất tiếc là chúng tôi không giúp được nhiều. Hãy giúp chúng tôi cải thiện bài viết này bằng phản hồi của bạn.