Open navigation

HR24 | Quản lý nhân sự

Quý khách có thể tham khảo một số nội dung hướng dẫn cơ bản về phần mềm HR24:

. Khởi tạo tài khoản TS24 ID

. Tài khoản sử dụng

. Hình thức nhập liệu

. Vùng nhập liệu

. Nhân viên

. Chấm công

. Tính lương


Xem toàn bộ nội dung hướng dẫn về phần mềm HR24

[nhấp chọn dòng thông tin ở trên để chuyển tiếp đến nội dung hướng dẫn chi tiết]

Câu trả lời này có giúp ích cho bạn không? Yes No

Send feedback
Rất tiếc là chúng tôi không giúp được nhiều. Hãy giúp chúng tôi cải thiện bài viết này bằng phản hồi của bạn.