Open navigation

Cửa sổ bật lên biến thể sản phẩm

Tổng quan

Nội dung bài viết hướng dẫn người dùng cơ bản về cửa sổ bật lên biến thể sản phẩm trên hệ thống 2ez.

Với tính năng này, bạn có thể hiển thị biến thể sản phẩm trong cửa sổ bật lên, giúp khách hàng dễ dàng chọn biến thể họ muốn hơn.


Hướng dẫn thực hiện

Vị trí tính năng: Điếm bán hàng > Cấu hình > Điểm bán hàng

Tại Biến thể sản phẩm, chọn Kích hoạt biến thể sản phẩm. Khi bật tính năng đó, ba tùy chọn sẽ xuất hiện:  Nhóm theo thuộc tính, Tự động đóng cửa sổ bật lên sau khi chọn một biến thểHiển thị sản phẩm thay thế. Chọn theo yêu cầu của bạn.

Trong màn hình POS, có thể thấy các mẫu sản phẩm với các số biến thể.

Nhấp vào bất kỳ sản phẩm cụ thể nào, một cửa sổ sẽ xuất hiện, bạn có thể thấy các biến thể của sản phẩm đó.

Trong cửa sổ bật lên, bạn cũng có thể tìm kiếm các biến thể.

Sau đó xử lý các đơn đặt hàng.

Bây giờ hãy bật Hiển thị sản phẩm thay thế.

Bây giờ bạn phải xác định sản phẩm thay thế trong các sản phẩm cụ thể.

Trong POS, bạn có thể thấy các sản phẩm thay thế trong cửa sổ bật lên biến thể.

Bây giờ hãy kích hoạt Nhóm theo thuộc tính.

Trong cửa sổ bật lên biến thể sản phẩm trên màn hình POS, tại đây bạn có thể xem các biến thể sản phẩm với nhóm theo thuộc tính.


Bài viết khác

Câu trả lời này có giúp ích cho bạn không? Yes No

Send feedback
Rất tiếc là chúng tôi không giúp được nhiều. Hãy giúp chúng tôi cải thiện bài viết này bằng phản hồi của bạn.