Open navigation

iXHD cập nhật 15.0.21

Ngày phát hành

Thứ năm, ngày 28 tháng 09 năm 2023


Tính năng mới

1. Hóa đơn GTGT kiêm hoàn thuế: Thêm mới.


Cải tiến

1. Lập hóa đơn từ PMBH: Tối ưu lấy thông tin Số tiền bằng chữ.

2. Hóa đơn mua vào / bán ra: Thêm cột Tỷ giá và Loại tiền.

3. Hóa đơn theo TT32: Tối ưu chức năng In hóa đơn.

4. Phát hành mẫu hóa đơn: Thêm loại hóa đơn Kiêm hoàn thuế.

5. Danh mục khách hàng: Tối ưu phân loại khách hàng (Phân biệt KH vàNCC).

6. Thông tin đơn vị: Đồng bộ với các ứng dụng trong bộ TS24pro.

7. Cập nhật tập tin cài đặt v15.0.21.

Câu trả lời này có giúp ích cho bạn không? Yes No

Send feedback
Rất tiếc là chúng tôi không giúp được nhiều. Hãy giúp chúng tôi cải thiện bài viết này bằng phản hồi của bạn.