Open navigation

[651c] Thanh toán chi phí KCB BHYT

Tổng quan

Nội dung bài viết hướng dẫn cách lập hồ sơ Thanh toán chi phí khám chữa bệnh Bảo hiểm y tế.


Hướng dẫn thực hiện

Bước 1: Chọn hồ sơ kê khai

1. Trên thanh tiêu đề nhấp chọn Hồ sơ điện tử.

2. Nhấ chọn Chính sách BHYT.

3. Chọn vào hồ sơ [651c] Thanh toán chi phí KCB BHYT.

4. Chọn kỳ kê khai, bấm Đồng ý.

Bước 2: Thực hiện đính kèm hồ sơ liên quan theo yêu cầu của Cơ quan BHXH.

- Đính kèm bảng tổng hợp chi phí KCB của người tham gia BHYT mẫu C79-HD theo Thông tư số 102/2018/TT-BTC.

- Chỉ đính kèm được 1 file, dung lượng < 5MB.

- Sau khi thực hiện nhập liệu xong, nhấn Ghi (F5) để thực hiện lưu lại thông tin đã nhập liệu và kết xuất tổng hợp ra bộ hồ sơ hoàn chỉnh và ký nộp.

Lưu ýTrường hợp lưu nội dung nhập liệu xuất hiện cảnh báo lỗi, vui lòng xem kĩ hướng dẫn và kiểm tra nội dung nào có hiển thị lỗi đỏ/vàng để hiệu chỉnh hoặc nhập thêm thông tin.


Bài viết liên quan

Câu trả lời này có giúp ích cho bạn không? Yes No

Send feedback
Rất tiếc là chúng tôi không giúp được nhiều. Hãy giúp chúng tôi cải thiện bài viết này bằng phản hồi của bạn.