Open navigation

Cấu hình – Phương thức thanh toán

Tổng quan

Nội dung bài viết hướng dẫn tạo phương thức thanh toán trong 2ez.


Hướng dẫn thực hiện:

Vị trí mở chức năng: Điểm bán hàng > Cấu hình > Phương thức thanh toán

Chọn Tạo > tùy chọn tạo phương thức thanh toán.


Bài viết khác

Câu trả lời này có giúp ích cho bạn không? Yes No

Send feedback
Rất tiếc là chúng tôi không giúp được nhiều. Hãy giúp chúng tôi cải thiện bài viết này bằng phản hồi của bạn.