Open navigation

KySo cập nhật 15.0.21

Ngày phát hành

Thứ hai, ngày 28 tháng 08 năm 2023


Tính năng mới

--/--


Cải tiến

1. Hồ sơ trên Google Drive: Tối ưu cập nhật tình trạng. Tối ưu hiển thị danh sách hồ sơ (Sắp xếp theo ngày tạo hồ sơ).

2. Cập nhật liên kết Web services.

3. Cập nhật tập tin cài đặt v15.0.21.

Câu trả lời này có giúp ích cho bạn không? Yes No

Send feedback
Rất tiếc là chúng tôi không giúp được nhiều. Hãy giúp chúng tôi cải thiện bài viết này bằng phản hồi của bạn.