Open navigation

Lập hồ sơ giấy thủ công, sử dụng iBHXH để báo gửi bưu điện

Tổng quan

Chức năng Gửi bưu điện hỗ trợ đơn vị ghi nhận thông tin hồ sơ giấy đã lập và thực hiện gửi bưu điện đến đóng gói, lấy bì thư giao cho cơ quan BHXH để xử lý, sau khi có kết quả xử lý hồ sơ, bưu điện sẽ nhận lại hồ sơ này từ cơ quan BHXH và gửi trả về cho đơn vị. Người dùng có thể kiểm tra tình trạng giao nhận hồ sơ từ đơn vị qua bưu điện, chuyển đến cơ quan BHXH và từ cơ quan BHXH chuyển trả cho bưu điện để gửi về đơn vị.


Hướng dẫn thực hiện

Lập hồ sơ giấy ở bên ngoài, tạo thông tin hồ sơ gửi bưu điện

Trên thanh tiêu đề nhấn chọn QLHS kê khai > Hồ sơ bưu điện > Thêm mới hồ sơ.

Nhập thông tin Tên hồ sơ/Quy trình, kỳ kê khai và ngày lập > nhấn Ghi nhận (Insert) > nhấn Lưu để lưu lại thông tin hồ sơ vừa tạo.

Đánh dấu chọn thông tin hồ sơ, nhấn chọn Gửi bưu điện.

Nhấp chọn Chấp nhận để hoàn thành các bước gửi hồ sơ bưu điện.

Kiểm tra tình trạng giao nhận hồ sơ:

Kiểm tra trong mục Kết xuất báo cáo > Lịch sử giao dịch.

Để kiểm tra tình trạng giao nhận hồ sơ, người dùng lưu ý một số cột thông tin sau

Cột Tình trạng xử lý hồ sơ của cơ quan BHXH: thông báo trước thông tin hồ sơ giấy đơn vị đã nộp có hợp lệ hay không, nếu tình trạng báo không hợp lệ, đơn vị có thể chủ động làm hồ sơ mới hoặc chờ hướng dẫn trả về từ cơ quan BHXH

Cột Xem file kếtquả: thể hiện chi tiết thời gian nhận trả hồ sơ từ đơn vị qua bưu điện đến cơ quan BHXH và ngược lại.

Cột Ngày hẹn trả HSBĐ: thể hiện ngày cơ quan BHXH trả kết quả cho đơn vị.

Cột Mã nhận bì thư từ BHXH: sẽ xuất hiện số bì thư khi bộ hồ sơ này cơ quan BHXH đã xử lý và gửi bưu điện trả về cho đơn vị.


Bài viết liên quan

Hướng dẫn nhập liệu trong phần mềm

Ký, nộp hồ sơ Bảo hiểm xã hội

Tra cứu lịch sử giao dịch hồ sơ đã nộp

Câu trả lời này có giúp ích cho bạn không? Yes No

Send feedback
Rất tiếc là chúng tôi không giúp được nhiều. Hãy giúp chúng tôi cải thiện bài viết này bằng phản hồi của bạn.