Open navigation

KySo cập nhật 15.0.11

Ngày phát hành

Thứ tư, ngày 18 tháng 01 năm 2023.


Tính năng mới

--/--


Cải tiến

1. Xem XML Thuế: Đồng bộ xem tờ khai Thuế.

2. Ký và nộp hồ sơ Thuế: Tối ưu load thông tin CKS.

3. Ký và nộp hồ sơ BHXH: Tối ưu load thông tin CKS.

4. Cập nhật tập tin cài đặt v15.0.11.

Câu trả lời này có giúp ích cho bạn không? Yes No

Send feedback
Rất tiếc là chúng tôi không giúp được nhiều. Hãy giúp chúng tôi cải thiện bài viết này bằng phản hồi của bạn.