Open navigation

Tạo cấu hình xác thực tài khoản Google Drive

Tổng quan

Nội dung bài viết hướng dẫn tạo cấu hình xác thực tài khoản Google Drive qua Web App

Web App này chỉ có tác dụng đăng ký để truy cập dữ liệu trong Drive

Trường hợp công ty yêu cầu bảo mật cao, có thể tự tạo Web App của chính mình để xác thực và truy cập dữ liệu trong Drive


Hướng dẫn thực hiện

Khởi tại Project mới

Bước 1: Truy cập tài khoản Gmail > vào trang Google Console

Bước 2: Chọn Create Project

Bước 3: Nhập thông tin Project Name; Location. Nhấn chọn Create

Cấu hình Project

Bước 1: Vào APIs & Services > Chọn Enable APIs & Services > Nhập “google drive api” vào mục tìm kiếm > Nhấn chọn Enable

Bước 2: Chọn bảng Credentails > nhấn Create Credentails

Bước 3: Chọn User data > nhấn Next

Bước 4: Mục App information nhập thông tin App name; User support email > nhấn Save & Continue

Bước 5: Mục OAuth Client ID thông tin Applicaion typeWeb application

Bước 6:

Mục Authorized JavaScript origins > nhấn Add URI > Nhập các URI cần truy cập

URIs 1 *: https://2ez.ts24.com.vn

URIs 2 *: https://hr24dev.hr24.vn

URIs 3 *: https://hr24dev.ts24.com.vn

Mục Authorized Redirect URIs > nhấn Add URI > Nhập các URI call back

URIs 1 *: https://2ez.ts24.com.vn

URIs 2 *: https://2ez.ts24.com.vn /google-drive-callback

URIs 3 *: https://hr24dev.hr24.vn/google-drive-callback

URIs 4 *: https://hr24dev.ts24.com.vn/google-drive-callback

Bước 7: Nhấn Create để tạo 

Bước 8: Nhấn Done để kết thúc quá trình tạo Credentials

Bước 9: Vào mục Credentials chọn mở Webapp vừa tạo 

Bước 10: Lưu trữ thông tin Client IDClient Secret


Bài viết khác

Câu trả lời này có giúp ích cho bạn không? Yes No

Send feedback
Rất tiếc là chúng tôi không giúp được nhiều. Hãy giúp chúng tôi cải thiện bài viết này bằng phản hồi của bạn.