Open navigation

Cài đặt phần mềm .NET Framework

Tổng quan

Nội dung bài viết hướng dẫn cài đặt phần mềm .NET Framework

Phần mềm này là phần mềm hỗ trợ mở rộng cần cài đặt trong máy tính người dùng, để có thể sử dụng những phần mềm do TS24 cung cấp (TaxOnline, iBHXH, iHaiQuan, iXHD, ezBooks…)


Hướng dẫn thực hiện

1. Truy cập website https:// ts24.com.vn

2. Vào mục Tải xuống

3. Tìm nội dung giới thiệu phần mềm .NET Framework, nhấn chọn Tải xuống

4. Chờ gói cài đặt được tải về máy tính, nhấp chọn để khởi động trình cài đặt

5. Thực hiện theo các bước hướng dẫn để hoàn thành việc cài đặt (*)

(*) Hệ điều hành Windows 10 hoặc mới hơn có thể không cần cài đặt vì phần mềm này đã được hỗ trợ sẵn


Bài viết khác

Câu trả lời này có giúp ích cho bạn không? Yes No

Send feedback
Rất tiếc là chúng tôi không giúp được nhiều. Hãy giúp chúng tôi cải thiện bài viết này bằng phản hồi của bạn.