Open navigation

Kích hoạt chứng thư số mới

Tổng quan

Nội dung bài viết hướng dẫn cách kích hoạt mới chứng thư số của thiết bị USB Token SAFE-CA trên máy tính sử dụng hệ điều hành Windows.


Trình tự thực hiện

Bước 1: Kết nối thiết bị chữ ký số với máy tính; tại góc phải bên dưới màn hình, nhấn đúp chuột vào biểu tượng nhà cung cấp dịch vụ SAFE-CA để mở chương trình quản lý thiết bị chữ ký số.

Lưu ý:

Đối với thiết bị USB Token V2 (màu trắng), chương trình quản lý chứng thư số sẽ tự khởi động khi thiết bị được kết nối với máy tính.

Trường hợp chưa cài đặt chương trình quản lý chứng thư số, tham khảo nội dung hướng dẫn cách thực hiện tại đây.

Bước 2: chọn thư mục Chứng thư số > Đăng ký chứng thư > nhập mã PIN (*) > Chấp nhận.

(*): mã PIN mặc định từ nhà cung cấp là 123456; trường hợp đã thay đổi mã PIN này thì cần nhập chính xác thông tin mã PIN đã thay đổi mới có thể đăng nhập vào hệ thống kiểm tra; Độ dài mã PIN được thay đổi trong phạm vi từ 6 đến 8 ký tự, nếu thay đổi lớn hơn 8 ký tự, khi thực hiện giao dịch điện tử có thể phát sinh thông báo lỗi từ thiết bị chứng thư số.


Bước 3: Xác thực đăng ký

Xuất hiện cửa sổ Chọn hình thức;

Kiểm tra Email liên hệ để lấy chuỗi thông tin nhập vào dòng Mã kích hoạt, nhấn Chấp nhận;

Cửa sổ Đăng ký chứng thư, hiển thị thông tin đăng ký, tiếp tục thì nhấn Chấp nhận;

Cửa sổ Xác nhận thông tin, kiểm tra lại toàn bộ thông tin chứng số mới sẽ cập nhật, nhấn Xác nhận để hoàn thành.


Bài viết khác

Câu trả lời này có giúp ích cho bạn không? Yes No

Send feedback
Rất tiếc là chúng tôi không giúp được nhiều. Hãy giúp chúng tôi cải thiện bài viết này bằng phản hồi của bạn.