Open navigation

Quy tắc lương

Tổng quan

Nội dung bài viết giới thiệu về chức năng Quy tắc lương trong hệ thống quản lý nhân sự HR24.

Quy tắc lương được sử dụng để tính toán dữ liệu phụ cấp, khấu trừ, doanh số cá nhân, thuế... làm cơ sở để tính lương cho người lao động

Chức năng được hỗ trợ thiết lập sẵn từ nhà cung cấp dịch vụ


Hướng dẫn thực hiện

Vị trí chức năng: Bảng lương > Cấu hình > Quy tắc lương

Bảng thông tin chí tiết thiết lập quy tắc lương


Bài viết khác

Câu trả lời này có giúp ích cho bạn không? Yes No

Send feedback
Rất tiếc là chúng tôi không giúp được nhiều. Hãy giúp chúng tôi cải thiện bài viết này bằng phản hồi của bạn.