Open navigation

Quy tắc lương

Tổng quan

Nội dung bài viết hướng dẫn chức năng tạo quy tắc lương trong HR24.

Được sử dụng để tính toán dữ liệu như phụ cấp, khấu trừ, doanh số cá nhân, thuế... Tính năng này được hỗ trợ thiết lập từ nhà cung cấp hệ thống quản lý nhân sự, hoặc người dùng (quản trị viên) có thể tự xác định quy tắc lương bằng cách sử dụng biểu thức tính toán, được hỗ trợ dưới dạng mã Python.


Hướng dẫn thực hiện:

Vị trí mở chức năng: Bảng lương > Cấu hình > Quy tắc lương


Bài viết khác

Câu trả lời này có giúp ích cho bạn không? Yes No

Send feedback
Rất tiếc là chúng tôi không giúp được nhiều. Hãy giúp chúng tôi cải thiện bài viết này bằng phản hồi của bạn.