Open navigation

Khởi tạo tài khoản người dùng

Tổng quan

Nội dung bài viết hỗ trợ khởi tạo, quản lý thông tin tài khoản đăng nhập vào sử dụng tính năng trong hệ thống 2ez.


Hướng dẫn thực hiện

Vị trí tính năng: Thiết lập > Người dùng

Đầu tiên, hãy thêm tên của người dùng mới & địa chỉ email, đây là tên đăng nhập mà người dùng sẽ sử dụng để đăng nhập vào phần mềm;

Trong Quyền truy cập, có thể chọn ứng dụng mà người dùng có thể truy cập sử dụng;

Các cấp quyền khác nhau có sẵn tùy thuộc vào từng phân hệ sử dụng của phần mềm;

Hoàn tất việc chỉnh sửa trang, nhấp chọn Lưu, 1 email tự động được gửi đến người dùng. Người dùng cần nhấp vào email này để chấp nhận lời mời tham gia & thực hiện tạo mật khẩu đăng nhập;.

Mật khẩu đăng nhập được khởi tạo bởi người dùng khi lần đầu kết nối với hệ thống, hoặc có thể thay đổi trong giao diện khởi tạo tài khoản này bởi quản trị viên.


Bài viết khác

Câu trả lời này có giúp ích cho bạn không? Yes No

Send feedback
Rất tiếc là chúng tôi không giúp được nhiều. Hãy giúp chúng tôi cải thiện bài viết này bằng phản hồi của bạn.