Open navigation

Quản lý thông tin hợp đồng điện tử

Tổng quan

Nội dung bài viết giới thiệu về chức năng quản lý thông tin hợp đồng điện tử của phân hệ Quản lý hợp đồng trong mô hình hệ thống quản lý 2ez.


Hướng dẫn thực hiện

Tạo hợp đồng điện tử theo đơn bán hàng / đơn mua hàng

1. Sau khi lập báo giá cho đơn bán hàng / đơn mua hàng, nhập nội dung vào dòng dữ liệu Hợp đồng để tạo mới hợp đồng điện tử

2. Đánh dấu chọn Hợp đồng điện tử, tùy chọn mẫu hợp đồng cần sử dụng đã khởi tạo trước đó

Nhập thêm thông tin khác về khách hàng, sản phẩm cung cấp … để hoàn tất việc khởi tạo đơn hàng

Kiểm tra, đồng bộ thông tin hợp đồng điện tử lên Drive để ký số từ xa

1. Vào mục Quản lý hợp đồng

2. Chọn mở Hợp đồng

3. Tùy chọn thông tin hợp đồng đã được khởi tạo

4. Hợp đồng đang ở tình trạng Nháp, nhấn chọn nút Xác nhận ở góc trái để chuyển tình trạng sang Gửi duyệt

5. Nhấn chọn Cập nhật hợp đồng lên Drive đồng bộ tập tin hợp đồng điện tử vào Drive để thực hiện ký số từ xa

Hợp đồng điện tử sau khi đã cập nhật lên Drive, có thể mở ứng dụng di động SafetySigning để kiểm tra hồ sơ và ký số

(Tham khảo thêm nội dung hướng dẫn ký hợp đồng điện tử)


Bài viết khác

Câu trả lời này có giúp ích cho bạn không? Yes No

Send feedback
Rất tiếc là chúng tôi không giúp được nhiều. Hãy giúp chúng tôi cải thiện bài viết này bằng phản hồi của bạn.