Open navigation

ezBooks cập nhật 15.0.6

Ngày phát hành

Thứ hai, ngày 24 tháng 04 năm 2023


Tính năng mới

--/--


Cải tiến

1. Phiếu nhập hàngPhiếu xuất hàng: Tối ưu chọn phương thức nhập xuất.

2. Chứng từ: Tối ưu các chức năng trong Chứng từ tổng hợp.

3. Danh mục: Tối ưu chọn ngân hàng trong Danh mục tài khoản.

4. Sao lưu phục hồi dữ liệu: Tối ưu tập tin sao lưu.

5. Tối ưu cập nhập ứng dụng.

6. Cập nhật tập tin cài đặt v15.0.6. Thêm kiểm tra cài đặt “Visual Studio 2013 (VC++ 12.0)”.

Câu trả lời này có giúp ích cho bạn không? Yes No

Send feedback
Rất tiếc là chúng tôi không giúp được nhiều. Hãy giúp chúng tôi cải thiện bài viết này bằng phản hồi của bạn.